Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Νέες μελέτες έργων για αντιπλημμυρική προστασία.


 Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης γίνεται γνωστό ότι στο στάδιο αξιολόγησης των τελικών προσφορών βρίσκονται τρεις σημαντικές μελέτες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 1.149.000 €.
«Μελέτη έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αίσωνα (Πιερία)».
          Το έργο αφορά την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για τη βελτίωση της υδραυλικής λειτουργίας του ποταμού Αίσωνα στο νομό Πιερίας, από τη θέση συμβολής των παραποτάμων Πέλεκα και Μαυρονέρι μέχρι τη θάλασσα, την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων εκτάσεων με την κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της κοίτης.

         Συγκεκριμένα θα εκπονηθούν προμελέτη και οριστική υδραυλική μελέτη, τοπογραφική- κτηματογραφική μελέτη, προμελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεωτεχνική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης και σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας έργου. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 553.000 €.
«Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και τον ποταμό Λουδία».
       Το έργο αφορά την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για τη βελτίωση της υδραυλικής λειτουργίας των δύο αποδεκτών, την περιφερειακή διώρυγα (Τάφρο Τ66) στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης και του ποταμού Λουδία, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν προβλήματα αλλοίωσης της υδραυλικής τους διατομής από αποθέσεις φερτών υλικών.
        Συγκεκριμένα θα εκπονηθούν προμελέτη και οριστική υδραυλική μελέτη, τοπογραφική μελέτη, προμελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεύχη δημοπράτησης και σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 507.000 €.
«Περιβαλλοντική μελέτη για τα έργα ενίσχυσης του ανατολικού αναχώματος της Λίμνης Κερκίνης (α΄ φάση)».
        Το έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών ενίσχυσης τμήματος του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης, με την κατασκευή διαφραγματικού τοίχου κατά τμήματα συνολικού μήκους 3,5χλμ σε περιοχές όπου έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια φαινόμενα διασωλήνωσης του φράγματος.
       Συγκεκριμένα θα εκπονηθούν τοπογραφική μελέτη, προμελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 89.000 €.
Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 15:29)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...