Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
  1. Πληρωμή διοικητικής κύρωσης (χρηματικό πρόστιμο) της Δ/νσης Υδάτων-Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον τ. Δήμο Μελίκης.
  2. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μελανών εκτυπωτών για τις υπηρεσίες του Δήμου.
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
  5. Περί ανάθεσης των μελετών του έργου: « Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μελίκης Δ. Αλεξάνδρειας»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημητριάδης Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...