Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Παύλειος Mουσικός Μαθητικός Διαγωνισμός 2011Σκοποί - Προσδοκώμενα Οφέλη


· Να δοθεί στα παιδιά και τους εφήβους η ευκαιρία ανάδειξης και περαιτέρω αξιοποίησης του προσωπικού τους μουσικού ταλέντου.


· Να δοθεί στους διαγωνιζόμενους η δυνατότητα να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό και ευχάριστο γι’ αυτούς.


· Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πάνω στο θέμα της αναζήτησης και καλλιέργειας των προσωπικών χαρισμάτων και δεξιοτήτων τους.


· Να λειτουργήσει σαν μια άλλη διέξοδος στο φορτισμένο και γενικά απαισιόδοξο κλίμα της εποχής.


· Να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην όσο το δυνατόν εντονότερη συμμετοχή σε αυτή της νέας γενιάς.


Οροι και Οδηγίες Συμμετοχής


· Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:


1. από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες της 4ης, της 5ης και της 6ης τάξης του Δημοτικού,


2. από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες των τριών τάξεων του Γυμνα­σίου, του Λυκείου.


· Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία που ανήκουν εκκλησια­στικά στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ή μαθητές που κατοικούν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως, φοιτούν όμως σε σχο­λεία εκτός των ορίων της.


· Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μα­θητές και οι μαθήτριες ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος.


· Οι συμμετοχές (όχι περισσότερες από δύο για τον καθένα) μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και να αφορούν την ερμηνεία κάποιου τραγουδιού ή το παίξιμο κάποιου μουσικού οργάνου.


Αναλυτικότερα:


I. Τραγούδι: αυτό μπορεί να είναι παραδοσιακό ή σύγχρονο, με τους μοναδικούς περιορισμούς πως θα είναι στην ελληνική γλώσσα, όχι περισσότερα από δύο και δεν θα προσβάλει με τα λόγια των στίχων του την δημόσια αιδώ. Θα μπορεί να συνοδεύεται (εκτός διαγωνισμού) από ένα ή το πολύ δύο μουσικά όργανα τα οποία θα λειτουργούν υποστηρικτικά προκειμένου να διευκολύνουν τον διαγωνιζόμενο ερμηνευτή.


II. Μουσικό όργανο: ο διαγωνιζόμενος θα μπορεί να ερμηνεύσει έναν ή δύο παραδοσιακούς ή σύγχρονους σκοπούς, με μοναδικούς περιορισμούς πως θα προέρχονται από το ελληνικό ρεπερτόριο και ο χρόνος διάρκειάς τους θα είναι σχετικά μικρός (όχι περισσότερο από ένα συνηθισμένο τραγούδι).


III. Μουσικά σύνολα: στην περίπτωση ομαδικών συμμετοχών (μουσικά σύνολα) αυτά θα μπορούν να διαθέτουν έως και πέντε άτομα (όλοι θα πρέπει να είναι μαθητές). Και σ’ αυτή την περίπτωση τα μουσικά κομμάτια που θα ερμηνευτούν θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, από το παραδοσιακό ή σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο.


· Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενι­ζέλου 29, 6ος όροφος) συμπληρώνοντας σχετική δήλωση συμμετοχής ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής, -που θα μπο­ρούν να προμηθευτούν από τα σχολεία, τους Ιερούς Ναούς των ενοριών τους, ή το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως- στη διεύθυνση:
ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΊΑΣ, ΝΑΟΎΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΊΑΣ


Γραφείο Νεότητος


Βενιζέλου 29


59100 Βέροια


· Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 6 Μαΐου 2011.


· Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως, ως κύ­ρι­ος διοργανωτής της όλης εκδήλωσης, διατηρεί το δικαίωμα της περαιτέρω προβολής και αξιοποίησης όλων των συμμετοχών.


· Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Γρα­φείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως 2331029484 ή στο 6974246466 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10π.μ. – 1μ.μ. και 7μ.μ. – 9μ.μ..


Προβολή Διαγωνισμού


Για την προβολή του Μαθητικού Διαγωνισμού και τη σχετική ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού:


· Θα ενημερωθούν σχετικά με τον διαγωνισμό τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.


· Θα αξιοποιηθούν και τα λοιπά τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».


· Θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία (εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως) και μέσω των Γραφείων Δι­εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ­παίδευσης σχετική Προκήρυξη Διαγωνισμού, αφίσες, φυλλάδια, Δηλώσεις Συμμετοχής και το παρόν Ενημερωτικό Φυλλαδιο.


· Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις στους Ιερούς Να­ούς της Ιεράς Μητροπόλεως.


· Θα ενημερωθούν διεξοδικά οι μαθητές που συγχρό­νως συμμετέχουν στις ενοριακές κατηχητικές συνά­ξεις.


Κριτική Επιτροπή


Την αξιολόγηση και βράβευση των μαθητικών συμμε­τοχών θα εγγυάται η ορισμένη από την Ιερά Μητρό­πολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και το Γραφείο ΝεότητοςΕπιτροπή Αξιολόγησης «Παύλειου» Μα­θητικού Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται κυρίως από καθηγητές μουσιής και καλλιτέχνες με προεδρεύοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμονα.
Τρόπος Αξιολογησησ - Βραβευσεις


Όλοι οι διαγωνιζόμενοι ανά εκπαιδευτικές βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) θα κληθούν από τους διοργανωτές -σε ημερομηνία (στα μέσα Μαΐου) που θα ορισθεί στη συνέχεια και που θα τους γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά- για να παραστούν στην πρώτη ακρόαση, όπου θα γίνει και η επιλογή από την κριτική επιτροπή των 30 καλύτερων συμμετοχών (10 για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα).


Στη συνέχεια οι 30 προκριθέντες μαθητές θα κληθούν σε δεύτερη ακρόαση, σε ειδική εκδήλωση (όπου θα κληθούν όλοι οι συμμετέχοντες) που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στα πλαίσια των «Παυλείων». Εκεί η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις εννέα καλύτερες (τρεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα), οι οποίες και θα βραβευθούν στο τέλος της εκδήλωσης.


Οι απονομές των βραβείων για τις 30 προκριθείσες και τις 9 τελικά διακριθείσες συμμετοχές θα γίνουν από μέλη της Επιτροπήσ Αξιολόγησης «Παύλειου» Μαθητικού Διαγωνισμού, από εκπροσώπους των τοπικών αρχών και από άλλους επί­σημους προσκεκλημένους ως εξής:


· πρώτα, οι δέκα τιμητικοί έπαινοι (για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα) με αντί­στροφη σειρά (10ος, 9ος, 8ος και ου το καθ’ εξής).


· Έπειτα, τα τρία πρώτα βραβεία (για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα) με αντί­στροφη σειρά (3ο, 2ο και 1ο).


Τέλος αναμνηστικά διπλώματα και δώρα θα απονεμηθούν σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό.


Συντονισμός της Εκδήλωσης


Τον όλο συντονισμό, την παρακολούθηση, την τελική παρουσίαση και την εν γένει διεκπεραίωση του «Παύλειου» Μαθητικού Διαγωνισμού καθώς και των συναφών εκδηλώσεων προβολής, απονομής βραβείων κ.α. θα έχει το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και ιδιαίτερα ο υπεύθυνός του Πανοσιολογιώτατος Αρχι­μανδρίτης Διονύσιος Ανθόπουλος και οι συνεργάτες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...