Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Συνδριάζει την Παρασκευή 15 Απριλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την 15η  του μηνός Απριλίου    του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).   

1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της   κ. Γιώτα Σταυρούλας του Θωμά, (Τ.Κ.Αγκαθίας).
2.  Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της   κ. Λιότση  Κυριακής του  Δημητρίου, (Τ.Κ.Λουτρού).
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της   κ. Μακρίδου Παναγιώτας του Τιμολέωντος, (Τ.Κ. Πλατάνου).
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα του   κ. Πλιάτσικα Κων/νου του Βασιλείου, (Τ.Κ. Καβασίλων).    
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του  κ.Γιουρόπουλου Δημητρίου του Νικολάου, (Τ.Κ.Παλαιού Σκυλιτσίου).
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Δάρλα Ελένης του Στεφάνου, (Τ.Κ.Νησίου).               
7. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ.Zarkadas-Rusu Antoneta του Mihai, (Τ.Κ.Καμποχωρίου).
8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Κολογουτσίδη Θεοδώρου του Γεωργίου, (Τ.Κ.Παλ.Σκυλιτσίου).                 
9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του      Μέρδα Αργυρίου του Αθανασίου, (Τ.Κ.Επισκοπής).                                        
10.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα  της κ. Προγιοπούλου Ελένης του Ιωάννη, (Τ.Κ.Επισκοπής).
11. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Χατζόπουλου Θωμά του Ιωάννη, (Τ.Κ.Ξεχασμένης). 
12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της κ. Γιαννοπούλου Ευδοξίας του Θωμά, (Τ.Κ. Νεοκάστρου).
13.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της κ. Παύλου Ανθής του Γεωργίου, (Τ.Κ. Βρυσακίου). 
14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξάνδρειας για τροποποίηση της αριθ. 15/2008 απόφασής του (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Με Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Γκαβαρδίνας Νικόλαος      


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
-Ανδρονίδης Σάββας
-Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
-Γκιορτζής Δημήτριος
-Κιοσέογλου Ιερεμίας
-Κωτούλας Χρήστος
-Ναλμπάντης Κων/νος
-Βουλγαροπούλου Μαρία
-Αλευράς Χρήστος 
2. κ.Κοταϊδου Σοφία                                                                                              
(για ανάρτηση στο διαδίκτυο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...