Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Από τον Δήμο Βέροιας 3 ψηφίσματα (οι αρμόδιοι θα τα διαβάσουν όμως;)


ΨΗΦΙΣΜΑ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/21-2-2011 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 80/2011 απόφασή του

Αποφάσισε Ομόφωνα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, λαμβάνοντας υπόψη:
1.- Την από 12-1-2011 προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 ‘Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων’ του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αγρότες του Νομού Ημαθίας και των όμορων νομών Πέλλας, Πιερίας και Θεσσαλονίκης διότι με αυτήν αποκλείονται από τις επενδύσεις μέλη και μη μέλη οργάνωσης-ομάδας παραγωγών εφόσον οι καλλιέργειες της εκμετάλλευσής τους εντάσσονται στην ΚΟΑ (Κοινές Οργανώσεις Παραγωγών) οπωροκηπευτικών {Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000,00)}.

2.- Ότι τα οπωροκηπευτικά αποτελούν το κύριο αγροτικό προϊόν όλων των παραπάνω Νομών, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της περιοχής και κατ’ επέκταση στην οικονομία της χώρας, εφόσον αποτελούν τον μοναδικό εξαγωγικό κλάδο,
Εκφράζει τη θέση του υπέρ:
 • Της αλλαγής της ερμηνείας του άρθρου στο οποίο αναφέρονται οι δεσμεύσεις για την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και της επαναφοράς των προϋποθέσεων της προκήρυξης του έτους 2006.
 • Της αύξηση της χρηματοδότησης και με τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν και τα προορίζουν για δεύτερη προκήρυξη εντός του έτους 2011 διότι η σημερινή χρηματοδότηση, σύνολο 285 εκατομμύρια τα οποία κατανέμονται 50 για τους νέους αγρότες, 100 για τους μη νέους αγρότες και 135 ( τα οποία είναι παρακράτημα και μεταφορά από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα) για τους καπνοπαραγωγούς, αντιστοιχούν σε 800-1000 για Νέους Αγρότες ή 15 ανά Νομό και για τους μη Νέους Αγρότες σε 20-25 ανά Νομό.
 • Της αλλαγής των κριτηρίων βαθμολογίας (δεν μπορεί να τιμωρούνται οι νέοι και οι μικρομεσαίοι αγρότες, δεν μπορεί να τιμωρείται μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων επενδυτών αγροτών).
 • Της άρσης των αποκλεισμών σε κλάδους που είμαστε ελλειμματικοί π.χ. βόειο κρέας, γάλα, κρέας, χοιροτροφία, πτηνοτροφία.
 • Υπέρ της υποβολής και αξιολόγησης των Σχεδίων βελτίωσης σε επίπεδο Περιφέρειας και κατ’ επέκταση από τις κατά τόπους υπηρεσίες, με βάση την προηγούμενη εμπειρία και στο πλαίσιο του Καλλικράτη, και όχι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά των αγροτών είναι στις Υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Νομών.
Της τροποποίησης της προϋπόθεσης για βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης, στην επένδυση της ανταγωνιστικότητας παλαιών γεωργικών ελκυστήρων με τους σύγχρονους φάσης I I I Α με φάσης Ι Ι Α ή μεταγενεστέρους, λόγω του ότι πολλές εταιρείες πωλούν ακόμη γεωργικούς ελκυστήρες φάσης Ι Ι Α με χαρακτηριστικά νέας – σύγχρονης Τεχνολογίας».


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/10-3-2010 πρακτικό συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας


Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 98/2011 απόφασή του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • Επτά μήνες από τη συγκομιδή των συμπύρηνων ροδάκινων οι παραγωγοί του Δήμου μας και άλλων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας παραμένουν απλήρωτοι.
 • Τη γνωστή έλλειψη ρευστότητας που έχουν οι τράπεζες και ιδιαίτερα η Α.Τ.Ε. και συνακόλουθα την αδυναμία χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
 • Η πολιτική ηγεσία γνωρίζοντας το παραπάνω πρόβλημα, αποφάσισε να παράσχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς το τραπεζικό σύστημα, για να εξοφληθούν οι αγρότες ροδακινοπαραγωγοί.
 • Ενώ η υπόσχεση που δόθηκε προσδιόριζε την παροχή της ανωτέρω εγγύησης πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, φθάσαμε στον μήνα Μάρτιο και ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες υλοποίησης της εγγυοδοσίας.
 • Το κόστος παραγωγής υπερβαίνει την τιμή που τελικά διασφάλισαν οι παραγωγοί και σε συνδυασμό με την υπερβολική καθυστέρηση της αποπληρωμής της πρώτης ύλης, οι αγρότες οδηγούνται σε απόγνωση.
 • Ξεκίνησαν ήδη από τον χειμώνα οι καλλιεργητικές φροντίδες για τη νέα χρονιά ενώ δεν έχουν πληρωθεί τα έξοδα της προηγούμενης χρονιάς, δημιουργώντας τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και στην τοπική κοινωνία, και ειδικότερα στους επαγγελματίες, οι οποίοι στηρίζονται στο αγροτικό εισόδημα.

Ζητάει την άμεση ενεργοποίηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων των βιομηχανιών, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης από τις τράπεζες και να λυθεί, έστω και καθυστερημένα, το σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κατά συνέπεια ο εμπορικός κόσμος του Δήμου μας.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/10-3-2011 πρακτικό συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας


Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

με την αρ. 105/2011 απόφασή του


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας καταδικάζει την πολιτική προχειρότητας που επιδεικνύουν τα συναρμόδια υπουργεία και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Το πρόβλημα δημιουργείται για μία ακόμη φορά με την στρεβλά και βεβιασμένη εφαρμογή της Διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να αποδίδονται τα ανάλογα κονδύλια.
Δηλώνουμε ότι:
1.- Είμαστε αλληλέγγυοι και συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα γονιών και μαθητών που απαιτούν ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση των μαθητών.
2.- Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των τουριστικών πρακτόρων να διεκδικούν τα ποσά που τους οφείλονται.
3.- Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, τα Υπουργεία Παιδείας-Εσωτερικών προκειμένου να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών.
4.- Αν το πρόβλημα δεν λυθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι Δημοτικοί και Τοπικοί σύμβουλοι θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου μαζί με τους γονείς και μαθητές να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την άμεση λύση του σοβαρού προβλήματος».


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...