Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ELISAN ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 15/4/11 του Διοικητικού Συμβουλίου του διευρωπαικού δικτύου ELISAN που πραγματοποιείται στην Βενετία, η Δήμαρχος Βέροιας και Αντιπρόεδρος του παραπάνω δικτύου Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη έστειλε την παρακάτω εισήγηση :
Σήμερα, η συζήτηση αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοποθέτηση των κοινοτικών πολιτικών κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού (2013-20). Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια ευφυή, διαρκή και χωρίς αποκλεισμούς αύξηση, μπορεί να εμφανιστεί σημαντική, αλλά δεν πρέπει να υπερισχύσει στους στόχους της συνθήκης της Λισσαβόνας, όπως για παράδειγμα την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Σε αυτήν την περίοδο της κρίσης, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με ένα πλήθος κοινωνικών προκλήσεων χωρίς προηγούμενο για τις οποίες δεν θα μπορέσει να απαντήσει μέσα από επιστημονικές και τεχνικές προβολές. Η δράση της πρέπει να επιδείξει γνήσιο πνεύμα αλληλεγγύης και πρέπει να συγκεντρωθεί περισσότερο στην πραγματική οικονομία και στις ανάγκες των πολιτών.

Οι τοπικές κοινότητες έχουν την ανάγκη προγραμμάτων που να συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσουν σε αίσιο τέλος την κοινωνία και θα συμβάλουν στην προστασία των πιο αδύναμων. Συγχρόνως, όντας κοντά στους πολίτες, οφείλουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού για κοινωνική δράση. Μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών κονδυλίων δίνοντας συγκεκριμένες και άμεσες απαντήσεις στις καθημερινές δυσκολίες.
Γι’ αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία, ασκώντας τις νέες αρμοδιότητες που της δίνονται από τη συνθήκη της Λισσαβόνας, να υποστηρίξει τις τοπικές κοινότητες και να συμπληρώσει την δράση των Κρατών Μελών. Η εφαρμογή διακυβέρνησης σε πολλά επίπεδα θα ενθαρρύνει την αρμονική ανάπτυξη και θα παράγει την αύξηση και την ευημερία μέσα στο σύνολο της Ένωσης.

Χαρούλα Ουσουλτζόγλου
Αντιπρόεδρος του Ελιζάν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...