Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

“Το Ροδοχώρι μας ενώνει” Μια πρόταση για συζήτηση


“Το Ροδοχώρι μας ενώνει”
Μια πρόταση για το χωριό μας

Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι η δημιουργία ενός βασικου σκεπτικού για τη διαμόρφωση της πολιτικής ανάπτυξης (κοινωνικής και οικονομικής) του χωριού μας।
Ελπίζω ότι θα αποτελέσει ένα ερέθισμα για συζήτηση και προβληματισμό.

Εισαγωγή...
Η παρούσα πρόταση αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο (με την έννοια της συνεχούς ενημέρωσης και συμπλήρωσης) για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ροδοχωρίου. Βασίστηκε στην διάρθρωση του προγράμματος της Δημοτικής Ανανέωσης, για να υπάρχει συνάφεια στην ένταξη των έργων.

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Η λειτουργία του τοπικού συμβουλίου, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην οικονομική ανάπτυξη του χωριού μας μέσα από έργα που δημιουργούν τις προϋποθέσεις απασχόλησης αλλά και υποστήριξης στην δεντροκαλλιέργεια αλλά και σε νέες πιθανόν καλλιέργειες καθώς και σε επαγγελματικές δραστηριότητες που σιγά σιγά εμφανίζονται όπως είναι οι μικρές βιοτεχνίες μεταποίησης των τοπικών μας προϊόντων όπως είναι το αμπέλι-κρασί, μαρμελάδες, τουρσιά, γλυκά του κουταλιού κ.λ.π. καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης στους επισκέπτες του βουνού.
Καθοριστική κρίνεται η λειτουργία ενός μοναδικού συνεταιρισμού συγκέντρωσης, τυποποίησης, εμπορίας των προϊόντων μας καθώς και η συλλογική εμπορία των αναγκαίων εφοδίων για τις καλλιέργειες αλλά και για την οικιακή κατανάλωση.

Μέτρο 1.1: Εκπαίδευση

• Συνεχής κατάρτιση των νέων σε νέες καλλιέργειες, στην οικονομική διαχείριση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, σε επαγγέλματα αξιοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής σε μεταποιημένα προϊόντα.

Μέτρο 1.2: Αγροτοτουριστική ανάπτυξη

• Παρόλο που το χωριό μας, αποτελεί το πλέον επώνυμο παραγωγικό κέντρο για Μήλα και Κεράσια, δεν κατάφερε να δημιουργήσει επώνυμα μεταποιημένα προϊόντα αλλά ούτε και δημιουργία χώρων λιανικής πώλησης αυτών των προϊόντων που θα δημιουργούσαν έναν πόλο έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής (Άγιος Νικόλαος, 3-5 Πηγάδια, Καϊμάκσαλαν), που φθάνουν το 1.000.000άτομα ετησίως. Η αξιοποίηση των προϊόντων μόνον ως νωπά αποτελεί μια εύκολη και μέχρι τώρα προσοδοφόρα λύση για τα προϊόντα μας, αλλά φαίνεται ότι πλέον είναι αδύνατον να προσφέρει τα αναγκαία εισοδήματα για την βιωσιμότητα της.
• Οπωσδήποτε χρειάζεται, εκπαίδευση, συνεργασία και καινοτομία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε μικρά επιχειρηματικά σχήματα (3-5 ατόμων) που θα αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας.
• Υποστήριξη των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης στην Μεταμόρφωση και Άγιο Παύλο.
• Αξιοποίηση του δάσους σε συλλογικές δασικές καλλιέργειες αλλά και σε δραστηριότητες αναψυχής και άθλησης. (με υποστήριξη του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού)
• Δημιουργία χώρων περιπάτου για άτομα με προβλήματα υγείας στο δάσος.
• Δημιουργία μονοπατιού κατά μήκος του ποταμιού με χώρους ξεκούρασης και παρατήρησης.
• Φωτισμός, σήμανση και ανάδειξη στοιχείων με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι το φαράγγι, το σπήλαιο και τα βράχια της Κράστας.
• Τοποθέτηση πινακίδων στην διασταύρωση της Μαρίνας για 3-5 Πηγάδια αλλά και στην έξοδο της Νάουσας για 3-5 Πηγάδια μέσω Γιαννακοχωρίου Ροδοχωρίου, Μεταμόρφωσης, Αγίου Παύλου.
• Συνεργασία με το Σωματείο Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας στην αξιοποίηση του χώρου.

Μέτρο 1.3: Ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής

• Κατασκευή φράγματος στην θέση Παπά Κάστανα (έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και θα πρέπει να προχωρήσει η εκπόνηση της οριστικής μελέτης)
• Συντήρηση και επέκταση του κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου και στην Κράστα.
• Λειτουργία των τριών γεωτρήσεων που παραμένουν ανενεργές και ένταξη των στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο.
• Κατασκευή γεμιστικών βυτίων ραντίσματος σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις, προστατευόμενες.

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ- ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• Δημιουργία εθελοντικών ομάδων για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε πρόσωπα που χρήζουν βοήθεια.
• Εκπαίδευση ηλικιωμένων εθελοντών συμβούλων στην προαγωγή υγείας (ΚΑΠΗ).
• Εξοπλισμός του κοινοτικού ιατρείου.
• Δημιουργία της ημέρας καθαριότητας. Ανά δίμηνο δουλεύουμε για το χωριό, καθαρίζουμε κοινόχρηστους χώρους, βάφουμε, ομορφαίνουμε το χωριό μας.
• Παροχή του αναγκαίου, ποιοτικώς κατάλληλου- ασφαλούς πόσιμου νερού, με τακτική παρακολούθηση και συνεχείς αναλύσεις.
• Ενημέρωση αγροτών για την αναγκαιότητα λήψης προστατευτικών μέτρων από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, χωρίς μέτρα ασφαλείας.

Μέτρο 2.2: Ανάπτυξη υποδομών

• Εκπόνηση μελέτης για την Οικιστική Ανάπτυξη της Κοινότητας μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τις καλλιέργειες, την υγεία και την ανάπτυξη του χωριού μας.
Οδοποιίες
• Ασφαλτόστρωση του Δρόμου Μεταμόρφωση Άγιος Παύλος.
• Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης του περιφερειακού δρόμου.
• Συντήρηση, διάνοιξη, αγροτικής και δασικής οδοποιίας.
• Επέκταση ασφαλτόστρωσης του βασικού οδικού αγροτικού δικτύου.
• Καθαρισμός υπαρχόντων και κατασκευή νέων τσιμέντινων αυλάκων.
Υποδομές Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
• Ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού.
• Αξιοποίηση και χρήση της πηγής Άγιασμα για ύδρευση
• Προγράμματα ενημέρωσης των δημοτών για τη μείωση της σπατάλης νερού.
• Έρευνα για παροχές εκτός δικτύου και σφράγισμα των.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέτρο 3.1: Φυσικό Περιβάλλον 

Στο χωριό μας είναι οικοδομημένο ανάμεσα σε καλλιέργειες και έχει σημαντική επιβάρυνση από την καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών. Επίσης του ανήκει μια μεγάλη δασική έκταση με ιδιοκτήτη τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί με κοινές δράσεις στην κατεύθυνση δημιουργίας πρόσθετων εισοδημάτων για τους κατοίκους με παράλληλη προστασία του.
Όπως είναι:
Αξιοποίηση του Ν 3851 (περί ανανεώσιμων μορφών ενέργειας) ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν πρόσθετα έσοδα.
Απόδοση τίτλων κυριότητας στους κατόχους των ιδιοκτησιών.
Διεκδίκηση του ποσοστού του Δημοσίου για απόκτηση του 100% του δασοκτήματος.
Ξεκαθάρισμα των ορίων ιδιοκτησίας της Κοινότητας (Τσανακσή) Δημιουργία χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας

Μέτρο 3.2: Πολιτισμός και παράδοση
Ο πολιτισμός μας ενώνει.
Η κοινή μας ποντιακή καταγωγή αλλά και οι νέοι άνθρωποι (από την Ελλάδα και την Ευρώπη) που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία μας θα πρέπει να αποτελέσουν το πρόπλασμα για την δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η αξιοποίηση της παράδοσης όλων των κατοίκων θα πρέπει να αποτελεί τον στόχο όλων των φορέων με πρωτεργάτη τον Πολιτιστικό μας Σύλλογο και συνεργάτες και υποστηρικτές όλους τους φορείς και τους κατοίκους.
Επενδύσεις Πολιτισμού
• Κατασκευή του Πολιτιστικού κέντρου στο χώρου του παλιού Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το σχέδιο που δημιουργήθηκε από το Δήμο Νάουσας και παρουσιάστηκε στους φορείς του χωριού μας. Προσθήκη ενός εκθεσιακού χώρου για τα τοπικά συσκευασμένα προϊόντα του χωριού μας.
• Ενίσχυση της Γιορτής Κερασιού.
• Υποστήριξη των Μωμόερων και δημιουργία ενός παζαριού από τοπικά προϊόντα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.
• Δημιουργία της Μέρας των απανταχού Ροδοχωριτών στις 20 Ιουλίου στο παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία στο Βουνό.

Συνεργασίες-Θεσμοί-Φορείς 
Η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συνεργασίες και αλληλουποστήριξη, γι΄ αυτό θα επιδιωχθεί η συνεργασία των τοπικών συμβουλίων αλλά και των δημοτικών συμβούλων που κατάγονται από τις όμορες κοινότητες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι το νερό, το δάσος, η τουριστική αξιοποίηση και κάθε άλλο θέμα κοινού ενδιαφέροντος.
Κάθε τέσσερις μήνες θα προσκαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς σε συνάντηση για αλληλοενημέρωση, συνεργασία και κοινές δράσεις.

Τοπικοί Φορείς 

Παρόλο που είμαστε ένα μικρό χωριό, οι τοπικοί φορείς δεν συνεργάζονται και πολλές φορές λειτουργούν ανταγωνιστικά θαρρείς και έχουν κάτι να χωρίσουν.
Το τοπικό συμβούλιο, θα αναλάβει την πρωτοβουλία να καλεί σε κοινή συνεδρίαση κάθε 3 μήνες, όλους τους φορείς του χωριού μας, για αλληλοενημέρωση, κοινό προγραμματισμό και αλληλοϋποστήριξη.

Πρώτη καταγραφή
Ημερομηνία: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Παναγιώτης Γεωργιάδης
Αναδημοσίευση από: Ροδοχωρίτης: “Το Ροδοχώρι μας ενώνει” Μια πρόταση για συζήτηση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...