Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 306657/31.12.2010 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16-1-2006 (ΦΕΚ 75/Β’/26-1-2006), όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 151/Β’ /9-2-2006) περί καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων», παρατείνεται η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση έως 31-12-2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τηλ. 23313-50153 γραφείο κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...